Podklady

Seznam základních podkladů, které jsou potřeba pro ocenění nemovitosti:


Nutné:

  • aktuální výpis z katastru nemovitostí
  • aktuální katastrální mapa
  • nabývací listiny k nemovitostem - kupní smlouvu, darovací smlouvu, usnesení o dědictví nebo usnesení o vypořádání společného jmění manželů...
  • při koupi nemovitosti Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Doplňující:
  • stavebně právní a výkresová dokumentace – stavební výkresy (alespoň půdorysy podlaží a řezy objektem), veřejnoprávní tituly k provedení a užívání stavby (ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení o zahájení užívání, kolaudační rozhodnutí/souhlas)
  • geometrický plán (zejména u novějších staveb)
  • starší odhady a znalecké posudky